Hide My WordPress

69.000

Phiên bản
6.2.11
Changelog
Ngày cập nhật
21/09/2023
Hướng dẫn sử dụng
Hide My WP Ghost Lite là một plugin Bảo mật WordPress. Bạn thay đổi nhưng bao gồm các đường dẫn hoặc URL phổ biến của WordPress để tăng cường Bảo mật WP của bạn trước các bot của hacker.
Bảo vệ trang web WordPress của bạn bằng cách ẩn các đường dẫn xác thực như wp-admin và wp-login, sau đó thay đổi các đường dẫn WordPress phổ biến như wp-content, wp-includes, uploads, v.v.
    Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất :)
Mua sản phẩm này