Posts Table Pro

69.000

Phiên bản
3.1.1
Changelog
Ngày cập nhật
15/10/2023
Hướng dẫn sử dụng

Trình cắm WordPress

Trình cắm bảng WordPress động

Tạo các bảng có thể tìm kiếm, sắp xếp, lọc

Liệt kê các bài đăng, trang, tài liệu, âm thanh, loại bài đăng tùy chỉnh, trường tùy chỉnh, phân loại và nhiều hơn nữa

    Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất :)
Mua sản phẩm này
Danh mục: Từ khóa: