WooCommerce Lead Time

69.000

Phiên bản
1.6.8
Changelog
Ngày cập nhật
15/10/2023
Hướng dẫn sử dụng

WooCommerce Lead Time là plugin WordPress đầu tiên và duy nhất cung cấp khung thời gian giao hàng dự kiến cho các sản phẩm. Mục đích của plugin là cho khách hàng biết họ phải đợi bao lâu trước khi sản phẩm được gửi.

    Sản phẩm của chúng tôi được cập nhật liên tục hàng ngày vì thế bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua Fanpage hoặc Zalo để chúng tôi gửi bạn tham khảo các mẫu sản phẩm mới nhất :)
Mua sản phẩm này